Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Bli med de hardtarbeidende aktivistene - SKAGEN Insight skaper verdier ved å forbedre selskaper.

Ideen om å starte et «skyggeaktivistfond» begynte å vokse frem allerede i 2014. Da forlot porteføljeforvalter Tomas Johansson sin daværende jobb i et av verdens største aktivistfond for å begynne i SKAGEN.

- Jeg så på nært hold hvordan aktivistenes ideer kunne skape store verdier som kom alle aksjonærer til gode. Med også at det fins ulemper. Tanken bak SKAGEN Insight er å ta del i den verdiskapingen på en smartere måte, sier han.

Forbedrer selskaper

Tradisjonelle aktivister kan beskrives som aktive investorer som går inn i selskaper med uutnyttet potensial for å få til forbedringer. Disse forbedringene leder vanligvis til økt verdi av selskapet, noe som er gunstig for alle aksjonærer.

Det nye aksjefondet, SKAGEN Insight, velger de mest lovende aktivistkampanjene fra hele verden og «skygger» disse. Noen av fordelene sammenlignet med tradisjonelle aktivistfond, er at dette «skyggeaktivistfondet» forventes å gi høyere avkastning til lavere risiko, og med lavere kostnad.

Åpner markedet for alle

Tanken er også å gi flere tilgang til aktivistinvesteringer. Slike investeringer er vanligvis forbehold institusjoner og privatpersoner med 10 millioner kroner, eller mer, i tilgjengelig kapital. I SKAGEN Insight er minste kjøpsbeløp 250 kroner.

Nettopp det å gjøre investeringer tilgjengelig er en tradisjon som går langt tilbake i SKAGEN, og det med stor suksess. Da aksjefondet SKAGEN Vekst ble etablert i 1993, var det det første såkalte AMS-fondet (aksjesparing med skattefordel) som investerte utenfor Norge. Aksjefondet SKAGEN Kon-Tiki, som startet i 2002, var et av de første aksjefondene som åpnet vekstmarkedene for sparere. Og da eiendomsaksjefondet SKAGEN m2 ble lansert, ble det vanskelig tilgjengelige globale eiendomsmarkedet innen rekkevidde for mange.

De mest interessante tilfellene

En viktig del i arbeidet med SKAGEN Insight er å vurdere både aktivistenes kampanjer og deres evne til å kunne gjennomføre sine ideer. Er aktivisten den rette aktøren til å kunne frigjøre verdier for alle aksjonærer? Er selskapet mottakelig, og i riktig situasjon, til å nå sitt fulle potensial? Det handler for eksempel om endringer av selskapets struktur, strategi, virksomhet, kostnader eller ledelse. Iblant er det mulig å gjennomføre flere av disse forbedringene. I dette arbeidet har Tomas Johansson fordelen av å jobbe tett med et team av 12 forvaltere fra SKAGENs øvrige aksjefond, som er spesialisert på globale aksjer.

Han hevder likevel at hans jobb er litt enklere enn de andre globalforvalternes.

- Når jeg begynner med min analyse starter jeg med et utvalg av allerede interessante investeringscaser. Beviselig dyktige investorer, som har satset sitt renommé på investeringen, er allerede inne. Siden aktivister er avhengig av å få støtte fra andre eiere, deler de ofte på analysene sine. Jeg behøver med andre ord ikke å starte fra begynnelsen, sier han.

Selskap med potensial

I SKAGEN Insights portefølje er det plass til rundt 30-40 posisjoner. Blant de største investeringene som fondet starter med når det nå åpner for handel, er den amerikanske sportsbarkjeden Buffalo Wild Wings og japanske Teikoku Sen-I, som har spesialisert seg på brannbeskyttelse- og katastrofeutstyr. Her finner man også nordiske selskaper som Eltel og Ericsson.
- Ericsson går gjennom en tøff prosess for å tilpasse seg et nytt selskapsklima, med lav etterspørsel etter basestasjoner for 4G. Når etterspørselen snur, og investeringene i 5G skyter fart, vil de være i god form, sier Tomas Johansson om selskapets potensial.

Tradisjonelle aktivistfond

Et fond som investerer i selskaper og aktivt benytter sin stemmerett for å påvirke selskapet i riktig retning.

Skyggeaktivistfond

Et fond som investerer i samme selskap som tradisjonelle aktivistfond. Et nytt konsept som lanseres med SKAGEN Insight.

Kort om SKAGEN Insight

  • Et nytt fondskonsept som aktivt investerer i de mest lovende aktivistkampanjene globalt.
  • Aktivt eierskap er en måte å skape aksjonærverdier gjennom forbedringer
  • Anvender SKAGENs aktive og verdibaserte investeringsfilosofi og har et globalt mandat
  • Gir tilgang til en vanligvis lite tilgjengelig, men attraktiv, investeringsform, til en lavere kostnad enn tradisjonelle aktivistfond.
  • Lavere risiko enn tradisjonelle aktivistfond, siden porteføljen er mindre konsentrert og mer diversifisert på geografi, bransje og aktivistperspektiv.
  • Anbefalt investeringshorisont: 5 år

SKAGEN Insight - skaper verdier ved å forbedre selskaper

Les mer om SKAGEN InsightHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up