Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

I andelseiermøtene 29. november 2017 stemte andelseierne over forslaget til fusjon mellom SKAGEN Select 60 og SKAGEN Balanse 60/40, etter forutgående godkjennelse fra Finanstilsynet.

100 prosent av de andelene som var representert i andelseiermøtet gjennom forhåndsstemmer og på andelseiermøtene i SKAGEN Select 60 stemte for, mens 94,18 prosent av de representerte andelene i SKAGEN Balanse 60/40 stemte for fusjonen.

SKAGEN Select 60 er er det overtakende fondet, og fusjonen ble gjennomført med virkning fra 13. desember 2017.

SKAGENs revisor PwC har utarbeidet en bekreftelse på at fusjonen er gjennomført i henhold til verdipapirfondloven § 5-6.94,18

Andelseiere som ønsker en kopi av denne bekreftelsen kan ta kontakt med SKAGEN på telefon 51 80 39 00 eller e-post legal@skagenfondene.no

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up