Hopp til hovedinnholdet
Bilde av Markedsrapport 2 for første kvartal 2017.
Høstarbeidere, 1905. Av Anna Ancher. Maleriet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Optimisme preget aksjemarkedet i årets første kvartal, hvor vekstmarkedene leverte en avkastning på 11,4 prosent i snitt. Dette er 4 prosentpoeng bedre enn de utviklede markedene. SKAGENs aksjefond kunne ved utgangen av kvartalet vise til en avkastning på mellom 3,5 prosent og 13 prosent. 

SKAGENs rentefond hadde også et godt kvartal. 

Les mer i Markedsrapporten (PDF)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.