Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

I dagens børskommentar på dn.no uttrykker Thor Chr. Jensen bekymring for vårt fond SKAGEN Focus og fondets forvalter. Fondet har hatt en avkastning hittil i år på 4,6 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen, så Jensens bekymring er ganske uforståelig.

DNs kommentator burde heller bekymre seg for egen evne til å tolke fakta. At en aktiv forvalter skaper en så høy meravkastning under dagens markedsforhold burde gjøre Jensen lykkelig og ikke deprimert.

Kundenes dom

Kundenes dom over avkastningen er allerede klar. Hittil i år har de nettotegnet andeler for 342 millioner. Total forvaltningskapital er nå 1,4 milliarder kroner.

Vi hadde også forventet at Jensen klarer å skille epler og pærer. Som profesjonell finanskommentator hadde det vært naturlig om han forholdt seg til bransjestandard og anbefaling om minimum 5 års investeringshorisont. Etter 1,5 år er det for tidlig å konkludere om resultatene som er levert.

Helt siden fondet ble opprettet har vi vært åpne om at fondet vil oppleve svingninger. Det forvaltes aktivt, plukker få selskaper som forvalterne har stor tro vil gi andelseierne eksepsjonell avkastning i forhold til risikoen man tar i løpet av anbefalt tidshorisont.

SKAGEN Focus er et konsentrert fond med et globalt investeringsmandat. Det vil si at porteføljen er sammensatt av en kjerne på 35 selskaper. Høyere konsentrasjon øker muligheten for høyere avkastning, men gir også mulighet for større svingninger, slik vi har sett siden fondet ble opprettet. For å redusere risiko søker fondet å opprettholde en fornuftig sammensetning av selskaper. Dette oppnås ved at porteføljeforvalterne kontinuerlig identifiserer fundamentale risikofaktorer hos selskapene. Risikofaktorene måles, følges opp og balanseres mot hverandre. Resultatene i selskapene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

Den villedende og misvisende konklusjonen får stå for Jensen egen regning, men det er på sin plass å komme med fakta. Ingen forvalter er bedre enn siste tids avkastning. Det betyr at det er viktigere hvordan Filip og teamet presterer i dag, enn det de leverte helt i starten. Ved utgangen av oktober har fondet levert 4,6 prosentpoeng bedre avkastning enn referanseindeksen. Det bør i de flestes øyne sies å være en solid forvaltning hittil i år. Dermed faller Jensens tittel på sin egen urimelighet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up