Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto: NBIM

Schanke har vært investeringsdirektør for markedseksponering for Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet) siden 2014, et fond med en samlet forvaltningskapital på 7.100 milliarder kroner. Han har hatt det daglige ansvaret for de brede aksje- og renteporteføljene. Schanke har vært ansatt i NBIM siden 2001 og har 21 års erfaring fra finansindustrien. Han vil overta som administrerende direktør for Leif Ola Rød, som har ledet SKAGEN siden 2014.

- Øyvind Schanke er respektert internasjonalt for resultatene han har oppnådd i NBIM. Han har solid og relevant- erfaring til å kunne gjennomføre SKAGENs langsiktige strategi og styret er derfor overbevist om at Øyvind er rett person til å lede SKAGEN fremover. Vi takker Leif Ola for den stabilitet og ledelse han har utøvd i en utfordrende periode for selskapet, sier Henrik Lisæth, styreformann i SKAGEN.

- Det er en ære å bli utnevnt til administrerende direktør i SKAGEN. Selskapet har en av de sterkeste merkevarene og organisasjonene i det nordiske fondsmarkedet. SKAGEN er kjent for sin aktive, kontrære aksjeplukking og for å ha kundene i fokus. Jeg ser frem til å lede selskapet mot å bli den foretrukne aktive fondsleverandøren, sier Øyvind Schanke.

Schanke har tidligere hatt ulike jobber i NBIM, inkludert ansvarlig for aksjehandel og globalt ansvarlig for verdipapirhandel, før han ble investeringsdirektør for markedseksponering for to år siden. Han har også jobbet i Gjensidige Nor Equities og Handelsbanken Markets. Les Øyvind Schankes CV.

Leif Ola vil jobbe i SKAGEN til 1. mars 2017 for å sikre en god overgang og for å avslutte regnskapsåret 2016.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up