Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Valgkomiteen består av Trude Marit Risnes (leder), Terje Vareberg og Per Olof Höglund. På valgmøtet den 8. mars 2017 skal det velges ett andelseiervalgt styremedlem for en toårsperiode.

Kriterier for andelseiervalgte styremedlemmer i SKAGEN:

  • må oppfylle nødvendige krav til hederlig vandel og erfaring
  • må ikke være aksjeeier, tillitsvalgt eller ansatt i SKAGEN eller noen av SKAGENs eierselskaper, annet forvaltningsselskap for verdipapirfond eller Handelsbanken (depotmottaker for SKAGENs verdipapirfond)
  • må ikke ha en nær personlig relasjon til noen av styrets medlemmer, hovedaksjeeiere eller daglig ledelse i SKAGEN eller i SKAGENs eierselskaper
  • må ikke være øverste sjef i et børsnotert selskap

Forslag til andelseiervalgte styremedlemmer kan sendes valgkomiteen v/leder av Forretningsstøtte og kontroll, Ørnulf Staalesen, på e-post legal@skagenfondene.no, eller via post til SKAGEN, postboks 160, 4001 Stavanger.

Frist for å komme med forslag til kandidater er 1. desember 2016.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up