Hopp til hovedinnholdet

På valgmøtet ble Per Gustav Blom gjenvalgt som styremedlem til 2018 med 97,2 prosent av stemmene. Aina Haug ble gjenvalgt som varamedlem til 2018, også hun med 97,2 prosent av stemmene.

Nytt medlem av valgkomiteen

Trude Marit Risnes ble valgt inn som nytt medlem av valgkomiteen med varighet til 2019, med 97,4 prosent av stemmene. Risnes erstatter Barbro Johansson som medlem i valgkomiteen.

Ny leder av valgkomiteen vil bli valgt av komiteen selv på deres neste møte.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.