Hopp til hovedinnholdet

Spareavtaler er jevnlig sparing i fond, hvor du for eksempel sparer et fast beløp hver måned. I fjor var det en kraftig økning i denne spareformen, viser tall fra VFF's spareavtaleundersøkelse .

Det var særlig i første halvdel av 2015 at den største økningen i spareavtaler kom, mens det dabbet noe av i andre halvdel, skriver VFF i en pressemelding.

- Det er gledelig å se at vi virkelig har fått øynene opp for fordelene med spareavtaler, sier Pål Bergskaug, leder for formuesforvaltning i SKAGEN. Det er mange fordeler med denne sparemetoden. Ved å spare litt, spare jevnt og spare lenge, øker du sannsynligheten for å oppnå god avkastning på sparingen din, samtidig som du reduserer risikoen for å spare på «feil» tidspunkt, sier Bergskaug.

Start tidlig

– Fordelen med å starte sparingen i aksjefond tidlig, er at du med lengre tidshorisont kan ta høyere risiko og derigjennom oppnå høyere forventet avkastning. I tillegg kan man nyte godt av rentes renteeffekten og utsatt skatt lengre enn de som er eldre, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

I SKAGEN er minste sparebeløp 250 kroner, og du kan selv avgjøre hvor ofte du vil spare.
Slik starter du spareavtale i SKAGEN

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.