Hopp til hovedinnholdet

Omslaget til Markedsrapport nummer 2Vi vil trolig fortsatt se store bevegelser i markedet i tiden fremover. I fondenes beretninger kan du lese om hvordan folkeavstemningen har påvirket porteføljene og hvordan forvalterne ser på tiden som kommer.

Les Markedsrapporten (pdf)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.