Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Våre fond har hatt en nettoinnløsing på 9,5 milliarder i første halvår 2016. Det tilsvarer en reduksjon på 9,5 prosent av den totale forvaltningskapitalen pr 31.12.2015. Våre utenlandske kunder stod for den aller største innløsningen i halvåret, og innløsningen fra våre norske kunder var på 2,6 milliarder.

Reduserte innløsninger i 2016

Vi har sett en reduksjon i innløsningen fra våre kunder i 2016, sammenlignet med de to siste årene. Grunnen til at det fremdeles er penger som går ut har flere årsaker, der i blant et ønske om å redusere eksponeringen til vekstmarkedene og til verdiinvestering, ettersom vekstfond har opplevd bedre avkastning enn verdifond gjennom en lengre periode.

-Ingen andre norske fondsselskaper har så stor utenlandsandel og så stor investering i vekstmarkeder som SKAGEN. Dermed slår denne markedsbevegelsen hardere ut for oss når de utenlandske kundene trekker seg ut av disse markedene, sier Direktør for formuesforvaltning i Norge, Pål Bergskaug.

I tillegg har resultatene i våre største aksjefond ikke vært på høyde i forhold til tidligere års avkastning, og vi har ikke levert den meravkastningen som våre kunder forventer av en aktiv forvalter.

-Vi har veldig tro på at den perioden vi har vært gjennom er i ferd med å avta. Det ser vi også tegn til. Så fort man ser positive tegn til den globale økonomien, særlig fra USA, tror vi det vil slå positivt ut på verdiaksjer, sier Pål Bergskaug.

 Avkastningstall i våre aksjefond pr 30.06.2016:

Avkastningstall i våre aksjefond pr 30.06.2016

Veien videre

SKAGEN jobber hardt for å levere best mulig risikojustert avkastning til vår kunder. Vi holder fast på vår velprøvde investeringsfilosofi, og har tålmodighet og tro på at vi igjen vil levere resultater i verdensklasse til våre kunder. Vårt hovedfokus er på selskapene vi investerer i, og ikke kortsiktige markedssvingninger, makroøkonomi eller politikk. Det er ekstra viktig å poengtere i tider med stor geopolitisk uro.

-Internt har vi jobbet mye med prosesser det siste året for å bedre ideskaping og øke effektivitet i utførelsen. Teamene jobber godt, har større konsentrasjon i porteføljene og høyere overbevisningskraft og oppfølging av ideene. Vi ser også frem til å ha vår nyansatte investeringsdirektør Alexandra Morris med på laget fra 1. september. I tillegg står SKAGENs eiere samlet og grunnfjellet står støtt; vår uavhengighet, vår velprøvde verdibaserte investeringsfilosofi og vår forpliktelse overfor kundene, sier Administrerende Direktør og Investeringsdirektør, Leif Ola Rød.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up