Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Maleri: Kvinne og to døtre i en grønn hage.
Fritz Syberg, Kunstnerens kone og barn i hagen, 1909. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN har siden 2002 innarbeidet ESG-ansvar (ESG: Environmental, Social and Governance) i investeringsprosessen, slik at porteføljeforvaltere kan ta beslutninger og få et mer fullstendig bilde av risiko og muligheter knyttet til enkeltinvesteringer. Forvalterne er blant annet i bedre stand til å identifisere eventuelle utfordringer før det trappes opp til hendelser, som potensielt kan redusere verdien av fondenes investeringer.

Det er gledelig å se at arbeidet med ansvarlige investeringer gir gode tilbakemeldinger fra både eksterne leverandører og kunder. Resultatene fra vår FN-støttende UNPRI (Principles for Responsible Investment) i 2015 viser at vi gjør det godt sammenlignet med andre fondsforvaltere. Dette reflekteres også i Morningstars rangering. De vurderte hvor godt norske fondsforvaltere utførte ansvarlige investeringer, og SKAGEN fikk en delt tredjeplass på listen (ekstern lenke). 

Stemmegivning på nett

Da vi lanserte nye nettsider november 2015, implementerte vi en ny nett-løsning fra Institutional Shareholder Services (ISS). ISS er en verdensledende tilbyder av løsninger innen eierstyring- og selskapsledelse. Det betyr at alle våre andelseiere kan finne ut hvordan forvalterne av fondene har stemt i selskapene de eier. Dagen etter at stemmene er avgitt blir ytterligere informasjon tilgjengelig på nettsiden, i de tilfellene hvor vi stemmer mot selskapets ledelse.

I løpet av første halvår 2016 var det totalt 199 generalforsamlinger med stemmegivning, som hadde 2488 stemme-saker på agendaen. SKAGEN stemte på 2375 av disse, som tilsvarer 95 prosent stemmedelaktighet. Dette er en økning fra 86 prosent ved utgangen av 2015. I møtene vi deltok på var 4,8 prosent av stemmene mot selskapets ledelse på ett eller flere punkter på agendaen.

SKAGEN har, i tråd med våre retningslinjer, vanligvis stemt i mot elementer knyttet til:

  • Utstedelse av egenkapital uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer
  • Overdrevne lederlønninger som ikke er knyttet til resultater
  • Valg av styremedlemmer som ikke anses å ha tilstrekkelig uavhengighet

I løpet av første halvdel 2016 har vi også vært involvert i såkalte proxy-kamper mellom aktivistiske investorer og forvaltningen av Stock Spirits og Omega Protein. Disse to selskapene finnes i porteføljen til aksjefondet SKAGEN Focus. I begge disse tilfellene støttet aksjefondet selskapene med to nye styremedlemmer.

Engasjement

I løpet av året har også SKAGEN vært engasjert med selskaper i sine porteføljer. Porteføljeforvalterne har jevnlig kontakt med ledelsen i de selskapene fondet har investert. Vi registrerer de tilfellene der vi har direkte kontakt med selskapene vedrørende et bestemt problem.

Så langt i år har SKAGEN tatt kontakt med ni selskaper med forskjellige spørsmål. Vi har fortsatt å følge opp det britisk-baserte sikkerhetsselskapet G4S, i tillegg har vi fortsatt dialog med Carlsberg og Heidelberg Cement.

I år har vi hatt en ny sak med Banco do Estado do Rio Grande do Sul, som i mange år har gitt lønn til statsansatte i staten Gio Grande do Sul. Staten, som er den største aksjonæren i banken, med en eierandel på 57 prosent, kunngjorde i januar at de ville begynne å ta betalt for retten til å drive virksomheten. Den brasilianske aksjonærforeningen sendte et brev hvor de uttrykte sin bekymring over de mindre aksjonærenes rettigheter i denne saken. Porteføljeforvalterne i vekstmarkedsfondet SKAGEN Kon-Tiki kontaktet banken om lignende bekymringer, og sendte eget brev til ledelsen. I april støttet også fondet valg av et uavhengig medlem til styret.

I april har SKAGEN fått henvendelser angående vedtaket av Statens Pensjonsfond Utland om å utelukke store kull-relaterte produsenter og brukere. Vi har så langt ikke fulgt samme eksempel og inkludert kull i våre retningslinjer. Vi har engasjert oss i SKAGEN Globals investering Xcel Energy, som var på Statens Pensjonsfond ekskluderingsliste. Vi vil hele tiden jobbe for å forbedre retningslinjene og gjennomføringen av disse. Vi har et forvaltningsansvar for alle våre andelseiere i alle de markedene vi opererer i.

Våre retningslinjer har vist seg å være et nyttig verktøy for å håndtere ansvarlige investeringer i porteføljene. SKAGEN mener at det å investere ansvarlig lønner seg på lang sikt, fordi det hjelper oss å ta bedre informerte investeringsbeslutninger. Vi går nøye gjennom alle investeringer i alle fond, og vurderer og evaluerer selskapene opp mot våre retningslinjer med tanke på deres bærekraft.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up