Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Les også: Fondenes totalkostnad 2015

I 2015 var det mindre fokus på det vi er opptatt av: selskapsplukking basert på selskapenes fundamentale forhold.

- Vår ambisjon er å levere langsiktig avkastning som er bedre enn fondenes referanseindekser. Det klarte bare SKAGEN Global i fjor. Vi er selvfølgelig ikke fornøyd med det, sier administrerende direktør Leif Ola Rød.

Fjoråret var et vanskelig år for vekstmarkedene. 2013 og 2014 var gode år i de globale aksjemarkedene med forholdsvis lite svingninger. Utviklingen i 2015 var i større grad preget av en utvikling som lignet på å være med på en berg- og dalbane.

Langsikt og tålmodig

Vi sammenlikner oss med indekser og markeder, og som selskapsplukker har flere av våre langsiktige investeringer ikke har gjort det så bra i det korte bildet. Dette er selskaper vi har stor tro på i det lange løp, hvor aksjekursutviklingen ikke har vært så sterk i år.

- Utviklingen i Kina preget nyhetsbildet i fjor, og siden våre fond har vært undervektet i Kina, tapte vi mer i første halvår da Kina (indeksen) steg kraftig. I denne perioden fikk vi kritikk for å ikke være med på en bølge som gikk, men vi syntes oppgangen virket drevet av spekulasjon og investerte ikke noe mer i Kina i perioden. Dette illustrerer godt at våre investeringer er preget av langsiktighet, sier Rød.

I 2015 var avkastningen positiv i SKAGEN Vekst (7,5%), SKAGEN Global (15,4%) og SKAGEN m2 (7,5%). Vårt globale aksjefond klarte så vidt å levere en avkastning høyere enn referanseindeksen (MCSI AC World NOK 15,3%). SKAGEN Kon-Tiki (-1,2%) og SKAGEN Focus (-3,5%) endte året bak sine referansepunkter. Ser vi på relativ avkastning var bildet mye lysere i andre halvår enn i første halvår.

I et år med store valutabevegelser har det slått negativt ut å ha mindre dollareksponering enn indeksene. Dette er en konsekvens av selskapene vi har valgt å investere i, og ikke et bevisst syn på valutaen.

- Dette viser igjen at det er langsiktigheten i selskapsinvesteringene vi bryr oss om, ikke kortsiktige valutabevegelser, sier Rød.

Konsentrert om de beste ideene

SKAGEN er godt posisjonert til å dra nytte av mange muligheter i tiden fremover. Porteføljeforvalterteamet er blitt styrket i løpet av året, og vi har forbedret måten teamet genererer og utfører investeringsideer. Vi har også arbeidet videre med måten kunnskap og innsikt deles på tvers av teamene.

- For å bedre avkastningen har vi redusert antallet investeringer og konsentrert porteføljene mot våre beste ideer. Nå venter vi tålmodig på at katalysatorene for omvurdering vil skje i de selskapene vi har håndplukket. Vi mener grunnlaget er lagt for at dette skal gi merverdi for kundene framover, sier Rød.

Resultat på linje med 2014

SKAGEN AS har hatt en stabil utvikling i 2015. Forvaltningsselskapets resultater i 2015 viser at honorarmodellen fungerer som tiltenkt: SKAGEN arbeider for at kundene skal oppnå en god langsiktig avkastning, og når vi leverer dårligere resultat enn markedet, betaler kundene kun faste lave honorarer. Gjennomsnittlig totalkostnad for våre aksjefond var 1,1 prosent i 2015, mens gjennomsnittlig honorar i alle aktive fond i Norge var 1,3 prosent (kilde: Morningstar).

Forvaltningskapitalen var ved utgangen av året 99 milliarder kroner. Over halvparten av midlene kommer fra kunder i utlandet. Nettoinnløsing var på 29,6 mrd i 2015. Av dette er 22 mrd nettoinnløst fra våre utenlandske kunder. Tidligere år har det gjerne vært en eller to årsaker til at kundene innløser, mens det i 2015 har vært flere, blant annet fondenes avkastning, kundenes egen investeringsstrategi (allokering), at SKAGEN ikke tilbyr såkalt 'White labeling', og usikkerhet rundt eierskapet av SKAGEN AS, som ble avklart i høst.

- Året har gitt oss fornyet engasjement fra eierne våre, et nytt styre på plass, samt en felles og solid forankring i SKAGENs visjon, verdier og kultur, sier Rød.

Forvaltningsselskapet SKAGEN AS fikk et resultat i 2015 som er på linje med 2014. Driftsinntektene til SKAGEN AS var på 929 millioner kroner ned fra 935 i 2014. Resultat før skatt ble på 218 millioner kroner, mot 202 millioner året før. Årsresultatet ble dermed 156 millioner kroner mot 150 millioner året før.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up