Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Alle andelseiere i SKAGEN Fondene er hjertelig velkomne til valgmøte på Clarion Hotel Energy på Madla i Stavanger onsdag 9. mars 2016 kl. 18.

Agenda for valgmøtet:

 1. Valg av møteleder og to andelseiere til å signere protokollen
 2. Styrets årsberetning
 3. Revisors beretning
 4. Valg av ett styremedlem og ett varamedlem til styret i SKAGEN AS
  • Valgkomiteen innstiller at nåværende styremedlem Per Gustav Blom gjenvelges som andelseiervalgt styremedlem med varighet til 2018
  • Valgkomiteen innstiller at nåværende varamedlem Aina Haug gjenvelges som andelseiervalgt varamedlem med varighet til 2018
 5. Valg til valgkomiteen
  • Styret innstiller at Trude Marit Risnes velges med varighet frem til 2019
 6. Innsendte spørsmål fra andelseierne

Avgi din stemme på Min side

Andelseiere kan enkelt avgi stemme på Min side. Alternativt kan man sende inn stemme til legal@skagenfondene.no eller til SKAGEN, postboks 160, 4001 Stavanger. Forhåndsstemmer må være SKAGEN i hende senest 4. mars. Beholdning pr. 4. mars vil være avgjørende for antall stemmer. I valget justeres stemmeretten slik at andelseiere som eier lik verdi, får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig.

Stemmeskjema (PDF)
Fullmaktskjema (PDF)

Har du avgitt forhåndsstemme er det ikke nødvendig å registrere seg ved ankomst.

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før valgmøtet holdes. Med unntak av valgene kan valgmøtet ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

Fondssamtale

Etter at den formelle delen av valgmøtet er over vil direktør formuesforvaltning Pål Bergskaug fortelle om markedsutsiktene fremover. Deretter blir det fondssamtale med flere av våre porteføljeforvaltere.

Meld deg på

Du kan melde deg på elektronisk eller ta kontakt med Kundeservice på 51 80 39 00. Det blir enkel servering. Møtet er åpent for alle. Ta gjerne med venner og familie som vil høre mer om SKAGEN.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up