Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Aksjeavkastningen svingte kraftig og de regionale forskjellene var betydelige i 2015. 

SKAGENs største fond leverte meravkastning i andre halvdel av året, men det var kun SKAGEN Global som slo referanseindeksen for året som helhet. 

Dette er noe av det du kan lese i årsrapporten:

  • Fondene våre har merket den lave eksponeringen mot amerikanske dollar og høy eksponering mot vekstmarkedene.
  • Den generelle optimismen i første halvår ble avløst av usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i Kina i andre halvår. 
  • Mer konsentrerte porteføljer og godt rustet til 2016

Les mer i årsrapporten (pdf)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up