Hopp til hovedinnholdet

Aksjeavkastningen svingte kraftig og de regionale forskjellene var betydelige i 2015. 

SKAGENs største fond leverte meravkastning i andre halvdel av året, men det var kun SKAGEN Global som slo referanseindeksen for året som helhet. 

Dette er noe av det du kan lese i årsrapporten:

  • Fondene våre har merket den lave eksponeringen mot amerikanske dollar og høy eksponering mot vekstmarkedene.
  • Den generelle optimismen i første halvår ble avløst av usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen i Kina i andre halvår. 
  • Mer konsentrerte porteføljer og godt rustet til 2016

Les mer i årsrapporten (pdf)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.