Hopp til hovedinnholdet

Erik Bergöö går til stillingen porteføljeforvalter i A.P. Møller Holding i København. Erik har valgt å forfølge en ny karrieremulighet og vil jobbe i SKAGEN til slutten av september.

- Vi har verdsatt Erik sitt bidrag til porteføljeteamet og ønsker ham lykke til i ny jobb, sier Leif Ola Rød, administerende og investeringsdirektør i SKAGEN.

SKAGEN Vekst har i dag 7,3 milliarder kroner i forvaltningskapital. Fondet investerer i utvalgte nordiske og globale aksjer og har gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 14 prosent siden fondets oppstart 1. desember 1993.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.