Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Begrunnelsen er at toppsjefens lønnspakke ikke er i samsvar med aksjonærenes langsiktige avkastning.

SKAGEN har et klart syn på topplederlønninger publisert i vår policy for etikk, samfunn og selskapsstyring (ESG), tidligere i år. «SKAGEN støtter velbegrunnede kompensasjonspakker som fremmer aksjonærenes langsiktige interesser». Dermed stemmer SKAGEN mot lønns- og kompensasjonsordninger som ikke samsvarer med aksjonærenes langsiktige interesser, slik det var i dette tilfelle.

I følge nyhetsbyrået Bloomberg stemte nær 60 prosent av aksjonærene mot selskapets egen innstilling til toppleder godtgjørelse. Stemmegivingen gikk bare ut på å godkjenne fjorårets rapport om utbetalt kompensasjon, har selskapet nå sagt at de skal revurdere topplederens lønnspakke.

- Det er viktig at kompensasjonen er tilstrekkelig knyttet til aksjonærenes langsiktige avkastning, sier porteføljeforvalter Knut Gezelius i SKAGEN Global. Noen enkelttilfeller kan kreve unike tilpasninger, og vi tar alltid hensyn dersom det er spesielle omstendigheter i markedet og selskapet. Men i BP-saken var det ikke tilfelle.

SKAGEN Global er en liten aksjonær i BP. Markedsverdien av posisjonen er i dag 430 mnok og fondet har vært eier i BP siden 2005.

Lønnen til toppleder Bob Dudley økte til 14 millioner pund i 2015, et lønnshopp på 20 prosent siden 2014, ifølge selskapets årsrapport. I samme periode har aksjekursen falt 25 prosent, målt i norske kroner, blant annet som følge av lav oljepris, og selskapet planlegger å si opp 7000 ansatte og har introdusert lønnsfrys for ansatte.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up