Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Unge jenter på skole i Vietnam, som drives av SOS-barnebyer.
SKAGEN støtter SOS-barnebyers skole i Viet Tri i Vietnam. Foto: SOS-barnebyer

SKAGEN Fondene har sponset SOS-barnebyer i 10 år, og samarbeidet fornyes nå med en treårig avtale der SOS-barnebyer og SKAGEN skal investere i utdanning og fremtidsutvikling for de mest utsatte barna og deres lokalsamfunn. Samarbeidsavtalen mellom SKAGEN og SOS-barnebyer inkluderer de tre skandinaviske landene og betyr at SKAGEN er hovedsamarbeidspartner i Norge, fadderbedrift i Sverige og samfunnspartner i Danmark.

Støtter skole

SKAGEN sponser SOS-skolen i Viet Tri i Vietnam. Denne skolen med 1250 elever gir mulighet til vekst og utvikling også for barn fra familier med begrensede økonomiske ressurser. Alle barna får mat på skolen, som også har et bredt aktivitetstilbud. SKAGEN finansierer blant annet skolemateriell, bøker, utdanning av lærere og vedlikehold.

– Investering i fremtiden

Skolegang er grunnleggende i arbeidet for å gi barn omsorg og en god oppvekst. For SKAGEN er det viktig å ta et samfunnsansvar som setter varige spor. – For oss er samarbeidet med SOS-barnebyer en investering i fremtiden. Ved å bidra til at barn og unge får kunnskap og kompetanse, endrer vi framtidsutsiktene til de enkelte barna, og er med på å skape sosial og økonomisk utvikling. Dette er også et bidrag til å nå FNs nye bærekraftmål, der god utdanning til alle er ett av målene, sier Lisen Dybdahl i SKAGEN.

Trenger næringslivet med på laget

Ett av bærekraftmålene FN vedtok i 2015 handler om å gi god utdanning til alle barn. De skandinaviske landene har forpliktet seg til å arbeide for å nå målene. Skal vi få det til, må alle bidra; – I dag antar vi at hvert 10. barn i verden lever uten, eller risikerer å miste, foreldreomsorg. SKAGENs engasjement er med på å løfte en gruppe som ofte havner under radaren, men som må prioriteres, påpeker Svein Grønnern, generalsekretær i SOS-barnebyer Norge. – Utdanning er veien ut av fattigdom, og det skaper vekst og utvikling. Derfor trenger vi flere næringslivsaktører som tar samfunnsansvar slik SKAGEN gjør, sier Grønnern.

Barna – den viktigste investeringen

Også økonomiprofessor og Nobelprisvinner James Heckman viser til sammenhengen mellom samfunnets lønnsomhet og investering i barns oppvekst. Heckman beviser at våre økonomiske fremtidsutsikter forutsetter en utdannet og kompetent arbeidsstyrke. Og den mest effektive måten å oppnå dette på, mener han, er å sørge for utdanning til mest utsatte barna.

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up