Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Ole begynte i SKAGEN i 2011 som porteføljeforvalter for SKAGEN Vekst. I januar 2015 tok han i tillegg på seg rollen som investeringsdirektør. Han har siden da bidratt til å videreutvikle denne posisjonen, men hans hovedinteresse har hele tiden vært på investeringssiden. Ole har derfor besluttet at han ønsker utelukkende å fokusere på porteføljeforvaltning fremover. Endringen har som mål å styrke fokuset på å levere best mulig risikojustert avkastning til våre kunder.

Leif Ola har tidligere erfaring som investeringsdirektør, og vil i tillegg ha et sterkt og erfarent porteføljeteam rundt seg i sin nye todelte rolle. Han har vært administrerende direktør i SKAGEN siden januar 2015 og har mer enn 25 års erfaring fra den nordiske og internasjonale fondsbransjen.

- I løpet av 2015 ble fondene mer konsentrert rundt de selskapene som forvalterne har mest tro på. Som fungerende investeringsdirektør vil Leif Ola fortsette prosessen som Ole startet med å skape et mer dynamisk miljø for deling av kunnskap- og investeringsideer, noe som kan kapitaliseres i god avkastning, sier Henrik Lisæth, styreformann i SKAGEN AS.

SKAGEN har igangsatt en prosess for å finne en ny, permanent investeringsdirektør.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up