Hopp til hovedinnholdet

Ole begynte i SKAGEN i 2011 som porteføljeforvalter for SKAGEN Vekst. I januar 2015 tok han i tillegg på seg rollen som investeringsdirektør. Han har siden da bidratt til å videreutvikle denne posisjonen, men hans hovedinteresse har hele tiden vært på investeringssiden. Ole har derfor besluttet at han ønsker utelukkende å fokusere på porteføljeforvaltning fremover. Endringen har som mål å styrke fokuset på å levere best mulig risikojustert avkastning til våre kunder.

Leif Ola har tidligere erfaring som investeringsdirektør, og vil i tillegg ha et sterkt og erfarent porteføljeteam rundt seg i sin nye todelte rolle. Han har vært administrerende direktør i SKAGEN siden januar 2015 og har mer enn 25 års erfaring fra den nordiske og internasjonale fondsbransjen.

- I løpet av 2015 ble fondene mer konsentrert rundt de selskapene som forvalterne har mest tro på. Som fungerende investeringsdirektør vil Leif Ola fortsette prosessen som Ole startet med å skape et mer dynamisk miljø for deling av kunnskap- og investeringsideer, noe som kan kapitaliseres i god avkastning, sier Henrik Lisæth, styreformann i SKAGEN AS.

SKAGEN har igangsatt en prosess for å finne en ny, permanent investeringsdirektør.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.