Hopp til hovedinnholdet

Vi har avtalt kvartalsvise oppdateringer med forvalterne våre, slik at du skal kunne få direkte informasjon om hvordan fondene har prestert og hva forvalterne mener om fremtiden. Som du vil se er intervjuene på engelsk - dette for at de skal fungere i alle markedene som SKAGEN opererer i. Vi håper du har glede av opptakene.

Kvartalsoppdatering med SKAGEN Kon-Tiki og porteføljeforvalter Kristoffer Stensrud: 

Kvartalsoppdatering med SKAGEN Global og porteføljeforvalter Tomas Johansson: 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.