Hopp til hovedinnholdet

Vi gleder oss til du skal begynne å bruke de nye nettsidene våre! Vi har forsøkt å gjøre det enklere å løse de vanligste oppgavene kundene våre har. 

Noen av forbedringene

  • Nytt og enklere design
  • Sider som fungerer godt både på mobil, nettbrett og PC
  • Bedre visuell fremstilling av våre fond
  • Bedre søkefunksjon

Vi setter stor pris på både ris og ros fra deg! Send oss derfor gjerne en e-post: nettsider@skagenfondene.no.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.