Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Samtlige av SKAGENs fond, både aksje- og rentefondene, leverte bedre avkastning enn sine referanseindekser i oktober. Det er flere årsaker til det, men et viktig poeng er at oppmerksomheten rundt selskapenes resultater igjen ser ut til å ha våknet. Siste tids kursutvikling, og investorenes reaksjoner på resultatene fra selskapene for årets tredje kvartal, viser at de nå legger mer vekt på respektive selskapers resultater. De som leverer blir premiert, mens de som skuffer blir straffet.

Gode nyheter fra Samsung

Et av selskapene som virkelig fikk et kursløft i måneden var elektronikkgiganten Samsung. Selskapet annonserte at de vil øke tilbakekjøp av egne aksjer og samtidig øke utbyttet til aksjonærene. Markedet satte pris på begge deler, og kursen på våre preferanseaksjer økte 18 prosent. Selskapets resultater for tredje kvartal var bedre enn forventet og bidro også til den positive utviklingen.

Førjulspresangen fra Samsung Electronics smittet også over på andre preferanseaksjer i Sør Korea hvor rabatten gikk inn. For SKAGEN Kon-Tikis nest største post, Hyundai Motor, ble rabatten redusert fra 34 til 26 prosent.

Endelig fikk vi betalt for at vi i lengre tid har jobbet aktivt for at de koreanske selskapene vi eier skal bli mer aksjonærvennlige.

Samsung ble beste bidragsyter i oktober. Foto: Bloomberg

Mindre frykt

Den amerikanske sentralbanken Fed bidro også godt til den oppløftede stemningen i oktober. Fed satte riktignok ikke opp utlånsrenta i oktober heller, men de kom med noen nye signaler: I uttalelsen etter møtet indikerte de at de ser mer positivt på den økonomiske utviklingen fremover. For første gang under sentralbanksjef Janet Yellen signaliserte sentralbanken at de vurderer en renteøkning i nær fremtid. Frykten for en hard økonomisk landing i Kina er også noe redusert på kort sikt, skal vi tro Fed. Men som alltid kan dette endres raskt.

Ryddejobben gir resultater

Både i SKAGEN Global og våre øvrige aksjefond har porteføljeforvalterne over lengre tid konsentrert porteføljene og satset på de beste investeringsideene sine. Det betyr blant annet å være tøffere med selskapene som ikke leverer. I SKAGEN Global gikk en rekke selskaper ut av porteføljen, blant andre Banrisul, Yazicilar, LG Corp og Norsk Hydro.

I SKAGEN Vekst utgjør de 35 største postene i porteføljen nå 90 prosent av fondet. Solide positive bidrag fra gamle kjenninger i porteføljen, kombinert med en høyere konsentrasjon ga god avkastning i oktober.

Som alltid kan situasjonen endres raskt. Utsiktene fremover er fortsatt ikke helt skyfrie. Brems i den økonomiske veksten i Kina, usikre økonomiske utsikter i Brasil og fortsatt lave priser på viktige råvarer som for eksempel olje, kobber og kull gjør at fremtidig inntjening fortsatt er usikker for mange selskaper enten de rammes direkte eller indirekte.

Statusrapportene for våre fond i oktober

SKAGEN Global A
SKAGEN Kon-Tiki A
SKAGEN m2 A
SKAGEN Focus A
• SKAGEN Vekst A
SKAGEN Tellus
SKAGEN Credit NOK
SKAGEN Avkastning
SKAGEN Høyrente
SKAGEN Høyrente Institusjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up