Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

De nye skattereglene for verdipapirfond trer i kraft 1. januar 2016.

Høyere aksjebeskatning

Regjeringens intensjon med de nye skattereglene er å redusere skatt på alminnelig inntekt, både for personer og selskaper. Skattesatsen reduseres fra 27 prosent til 25 prosent i 2016. Samtidig ønsker regjeringen at dagens samlede marginalskatt skal opprettholdes. Derfor økes skatten på aksjeutbytte og kursgevinster til 28,75 prosent. Samme prosent kommer til fradrag ved tap.
I realiteten øker derfor skatten noe på aksjeinntekter for folk flest fra nyttår. Blir skattereglene gjennomført trinnvis som varslet av myndighetene, vil skattesatsen på aksjefond bli 32 prosent i 2018, samtidig med at unit link- og renteprodukter kun beskattes 22 prosent i 2018.

- I 2016 er forskjellene relativt små og det er ofte slik at følgeeffekter av nye skatteregler ryddes opp ved neste korsvei. Vår generelle anbefaling er å se an situasjonen, sier Pål Bergskaug, Direktør formuesforvaltning i SKAGEN.
Administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening, Bernt S. Zakariassen har kommentert at økt beskatning av aksjefond for privatpersoner ikke virker til sin hensikt.

Les mer: Økt aksjeskatt – et særdeles lite målrettet tiltak. (E24)

Bør man tilpasse seg?

Selskapskunder med kombinasjonsfond: SKAGEN Balanse 60/40 defineres i dag som et aksjefond, i skattemessig forstand. Det betyr at urealisert gevinst blir fritatt for beskatning i sin helhet ettersom hele gevinsten faller inn under fritaksmetoden.
Til selskapskunder med kombinasjonsfondet SKAGEN Balanse 60/40 har vi informert hvordan reglene slår ut og anbefalt dem å vurdere investeringer direkte i aksje- og rentefond.

Personkunder: Det er flere forhold som taler for å vente og se hva som skjer. Blant annet vil lang tidshorisont, skjermingsrenten, fordelen av utsatt skatt og usikkerhet om skatteendringene blir justert i 2017 og 2018 tale for å avvente.

Personkunder kan vurdere om nye midler bør plasseres på fondskonto (unit link-konto) når vi vet mer om beskatning av aksjefond, med og uten forsikring. Flere aktører tilbyr våre fond via en unit link-konto, for eksempel tilbyr Nordnet alle SKAGENs fond. En rekke andre samarbeidspartnere tilbyr noen av våre fond. I denne plasseringen mister du skjermingsfradraget, avkastningen beskattes lavere og utsettes til du tar ut pengene fra avtalen.

Vi hjelper deg gjerne

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon om hvordan dette påvirker din plassering. Kundeservice svarer på dine spørsmål knyttet til fondsinvesteringer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up