Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Det er utviklet av landene for økonomisk utvikling og samarbeid i Europa (OECD) for å bekjempe skatteunndragelse og sørge for bedre overholdelse av skattereglene. CRS etterfølger de amerikanske FATCA-reglene .

CRS er et sett med standardprosedyrer som finansinstitusjoner skal følge for å identifisere spesifikke kontoer som er underlagt rapporteringskrav. Finansinstitusjonene vil rapportere kundenes kontodetaljer til de lokale skattemyndighetene, som deler informasjonen med de relevante myndigheter.
Over 90 land har hittil godkjent CRS, deriblant Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia og Nederland.

Norge har forpliktet seg til å ta i bruk CRS som et av de første landene, når de nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2016. De første rapporteringene skal skje i 2017.

Hvordan påvirker dette SKAGENs kunder?

Nye kunder

Fra 1. januar 2016 innfører SKAGEN nye retningslinjer. Fra da av må nye kunder fylle inn alle relevante opplysninger, blant annet skattemessig bosted, når de kjøper fond.

Eksisterende kunder

Våre eksisterende kunder behøver i utgangspunktet ikke foreta seg noe. SKAGEN undersøker alle kundeforhold og kontakter de kundene hvor vi trenger ytterligere informasjon.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon på våre nettsider etter at vi har innført regelverket. Alle (berørte) kunder blir kontaktet direkte, og vil få en beskrivelse av hva de trenger å gjøre.

I mellomtiden kan du finne mer informasjon på nettsiden til OECD, Skatteetaten eller ved å kontakte Kundeservice.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up