Hopp til hovedinnholdet
Pengene Ragnar Nygård sparte på å slutte å røyke ga familien råd til sitt første hus.

En real livsstilsendring åpnet mange muligheter for Ragnar Nygård. Ikke bare sparte han pengene han tidligere hadde brukt på tobakk i en spareavtale i SKAGENs fond, han tok også tak i sin egen helse. Spareplanene sa han ingenting om til kona. Så da ekteparet dro til banken for å spørre om lån til bolig et år etter, var kona ganske sikker på at det ville bli vanskelig. Det ble det ikke, siden Ragnar i skjul hadde spart opp over 100.000 kroner. De fikk råd til drømmehuset og senere sparing ga dem også råd til et par biler.

- Det jeg syns er greit med spareavtaler er at pengene trekkes rett fra kontoen din før du får tenkt på å bruke dem. Dessuten syns jeg det er litt høyere terskel for å bruke fondspengene enn fra bankkontoen, sa Ragnar Nygård til Markedsrapporten i 2010.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.