Hopp til hovedinnholdet
Fond vi tilbyr fra

SKAGEN

SKAGEN er et annerledes fondsselskap. Vi tilbyr aktivt forvaltede, verdibaserte fond, og har som mål å gi kundene best mulig risikojustert avkastning, service og oppfølging.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.