Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Carnegie Småbolagsfond A

Kurs

278,92 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

3,12 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
SE0004392025

Løpende kostnad
1,62%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Carnegie Småbolagsfond er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer i mindre selskaper på Stockholmsbørsen. Fondet leter etter såkalte verdiselskaper, det vil si selskaper med stabil virksomhet, sterke balanser og gode muligheter til å utbetale utbytte til aksjonærene. Carnegie Småbolagsfond er investert i et begrenset antall aksjer som forvalteren har stor tro på, vanligvis ca. 25 stykker.

Kategori Sverige, Små-/ mellomstore selskaper

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.