Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

BlackRock World Financials Fund A2

Kurs

237,73 NOK

Pr dato 19.03.2019

Siste 3 år

16,59 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0106831901

Løpende kostnad
1,83%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Financial Services investerer minst 80% av sin kapital i amerikanske og internasjonale finansselskaper.

Kategori Bransjefond, Finans

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.