Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

BL-Equities Europe B

Kurs

70 767,99 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

8,74 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0093570330

Løpende kostnad
1,41%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

To achieve a capital gain over the long term. A minimum of 75% of the sub-fund’s total assets are invested in shares of companies with headquarters in a European Union member state. The sub-fund may invest up to 33% of its total assets in UCITS and other UCIs. The sub-fund may also invest in derivative products, for the purpose of hedging or optimising portfolio exposure.

Kategori Europa, Store selskaper, Vekst

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.