Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Allianz Global Artificial Intelligence AT

Kurs

1 267,52 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU1548497699

Løpende kostnad
2,08%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The investment objective is to provide investors with capital appreciation in the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in the global equity market of companies whose business will benefit from or is currently related to the evolution of artificial intelligence .

Kategori Bransjefond, Teknologi

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.