Hopp til hovedinnholdet

Kurs

502,59 NOK

Pr dato 20.01.2020

Siste 3 år

17,64%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0133096635

Løpende kostnad
1,69%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
900 NOK

Investeringsprofil

Fondets mål er å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere hovedsakelig i en bredt diversifisert portefølje avomsettelige aksje- og aksjerelaterte verdipapirer i mindre amerikanske selskaper hvis markedskapitalisering havnerinnenfor eller under området som dekkes av Russell 2500 Index. Aksjeutvalget vil avspeile en blanding av vekst- ogverdiinvesteringer.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.