Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Kurs

116,66 NOK

Pr dato 21.10.2021

Siste 3 år

Ingen tall

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
SE0014704821

Løpende kostnad
0,90%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
500 000 NOK

Investeringsprofil

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond som via investeringer i omsettelige verdipapirer tar eksponering mot det nordiske aksjemarkedet. Fondet kan ta posisjoner i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsintrumenter, og på konto hos kredittinstitusjoner. Fondet skal til enhver tid være minst 90 % investert i overførbare verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt av utstedere med ett eller flere finansielle instrumenter som er opptatt til handel på en nordisk markedsplass. Fondet har ingen begrensninger for eksponering mot forskjellige typer utstedere. Fondet kan dermed eksponere seg mot forskjellige typer sektorer og forskjellige størrelser på selskap.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up