Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Kurs

158,61 NOK

Pr dato 22.06.2021

Siste 3 år

6,90%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0560541111

Løpende kostnad
1,60%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
450 NOK

Investeringsprofil

Dette fondet tar sikte på å generere langsiktig avkastning gjennom investeringer i en konsentrert portefølje av aksjer eller aksjerelaterte verdipapirer som er notert i Japan, eller har sin opprinnelse eller primære aktivitet i Japan. Fondet kan også investere i depotbevis inkludert ADR og GDR, konvertible obligasjoner, preferanseaksjer, warrants og rentepapirer utstedt av japanske enheter.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.