Hopp til hovedinnholdet

DWS Invest Global Real Estate Securities USD LC

Kurs

1 423,24 NOK

Pr dato 25.02.2020

Siste 3 år

12,78%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0507268869

Løpende kostnad
1,77%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The sub-fund invests worldwide in equities of real estate companies and real estate investment companies including real estate investment trusts (REITs).

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.