Hopp til hovedinnholdet

DNB Finans

  • Bransjefond
  • Finans

Kurs

1 020,00 NOK

Pr dato 20.06.2019

Siste 3 år

13,30%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
NO0008000593

Løpende kostnad
1,20%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

DNB Finans er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer innenfor finanssektoren og annen beslektet virksomhet, notert på børser og regulerte markeder over hele verden. Investering i DNB Finans gir normalt en bred eksponering på tvers av undersektorer og regioner, men har vanligvis stor eksponering mot enkeltselskaper. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

Spar i DNB Finans

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.