Hopp til hovedinnholdet

DNB Aktiv 100

  • Globale
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

283,56 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

10,48%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0010337421

Løpende kostnad
1,50%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
100 NOK

Investeringsprofil

DNB Aktiv 100 er et aktivt forvaltet aksjefond som normalt investerer 80 prosent av fondets midler i det globale markedet, og 20 prosent i det norske markedet. Investeringene i DNB Aktiv 100 har en bred eksponering i de globale og norske markedene. Fondet oppnår sin eksponering hovedsakelig gjennom verdipapirfondsandeler i andre aksjefond. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.