Hopp til hovedinnholdet

Danske Invest SICAV - Japan A

  • Japan
  • Store selskaper

Kurs

253,50 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

8,94%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0193802039

Løpende kostnad
1,95%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Firstnordic Japan investerer bredt i japanske aksjer notert på aksjebørsene i Tokyo og Osaka. Investeringene er fortrinnsvis plassert i større selskaper. Fondets målsetning er over tid å gi bedre avkastning enn fondets referanseindeks - MSCI Japan.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.