Hopp til hovedinnholdet

Danske Invest SICAV - Denmark Focus A (NOK)

  • Danmark

Kurs

2 188,91 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

5,97%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0012195615

Løpende kostnad
1,77%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet investerer i utvalgte danske aksjer samt øvrige aksjer, som er notert på OMX Den Nordiske Børs i København. Investeringsstilen er fokusert med en konsentrert portefølje. I utgangspunktet består porteføljen av 30-40 aksjer.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.