Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Lyrical Value Funds (LUX) – U.S. Value Equity Strategy Sub-Fund B

Kurs

2 618,75 NOK

Pr dato 17.04.2024

Siste 3 år

12,80%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 7 / 7

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

ISIN
LU0502882342

Løpende kostnad
1,38%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Underfondet investerer hovedsakelig i andeler av amerikanske selskaper. Underfondet innehar således cirka 30 til 40 andeler i ulike selskaper, mer eller mindre likt fordelt, med unntak av enkelte selskaper som betraktes som mer lovende. Investeringene utføres uten sektoriell begrensning. Porteføljen styres skjønnsmessig uten bruk av referanseverdi (benchmark), på grunnlag av fondsforvalterens analyse av avkastningshistorikk og normale avkastningsberegninger på kort, medium og lang sikt, for å anslå potensiell avkastning for hver investering i forhold til markedspris og beregnet egenverdi.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up