Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Kurs

2 077,93 NOK

Pr dato 20.06.2024

Siste 3 år

14,75%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

ISIN
LU1028962113

Løpende kostnad
2,90%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The Sub-Fund aims to achieve a competitive return investing in stock markets of frontier markets being markets of less developed countries than emerging markets (such region shall include the markets of the following countries: countries included in the MSCI Frontier Markets index, countries not classified in any MSCI index and smaller markets from the MSCI Emerging Market index that have frontier characteristics and very small weightings in the index, the "Frontier Markets"). The Sub-Fund mainly invests directly and indirectly (i.e. funds, exchange traded funds, warrants, derivatives) in equities and equity linked securities. Issuers of these securities will have their registered offices or conduct the majority of their business activities in Frontier Markets. Up to 30 % the Sub-Fund’s net assets may also be invested in companies that generate the majority of their earnings outside Frontier Markets but at the same time benefit from the Frontier Markets demand.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up