Hopp til hovedinnholdet

Kurs

2 562,79 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

9,38%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
SE0000429789

Løpende kostnad
1,42%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Carnegie Sverigefond er et fokusert og aktivt forvaltet aksjefond som investerer langsiktig på Stockholmsbørsen. Fondet leter etter såkalte verdiselskaper, det vil si selskaper med stabil virksomhet, sterke balanser og gode muligheter til å utbetale utbytte til aksjonærene. Carnegie Sverigefond er investert i et begrenset antall aksjer som forvalteren har stor tro på, vanligvis ca. 25 stykker.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.