Hopp til hovedinnholdet

BlackRock World Financials Fund A2

  • Bransjefond
  • Finans

Kurs

242,39 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

18,52%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0106831901

Løpende kostnad
1,83%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Financial Services investerer minst 80% av sin kapital i amerikanske og internasjonale finansselskaper.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.