Hopp til hovedinnholdet

BlackRock World Energy Fund A2

  • Bransjefond
  • Energi

Kurs

137,85 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

-0,04%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0122376428

Løpende kostnad
2,06%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i børsnoterte selskaper som har en betydelig del av sin forretningsvirksomhet knyttet til leting etter energiforekomster, utvikling av felt, produksjon eller distribusjon av energi. Fondets midler vil også kunne investeres i selskaper som søker å utvikle teknologi for å nyttiggjøre alternative energikilder. Fondets egen referanseindeks er MSCI World Energy Net Index.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.