Hopp til hovedinnholdet

BlackRock New Energy Fund A2

  • Bransjefond
  • Alternativ energi

Kurs

82,86 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

9,05%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0124384867

Løpende kostnad
2,07%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet har som mål å oppnå størst mulig verdistigning uttrykt i amerikanske dollar, samtidig som risikoen holdes under kontroll. Det investeres primært i børsnoterte aksjer i globale selskaper med et betydelig engasjement i sektorene alternativ energi og energiteknologi. Hovedvekten vil ligge innenfor fornybar energi, lokal energigenerering, energilagring og kompetanse innen energiteknologi. Fondets investeringer er vanligvis ikke valutasikret.

Spar i BlackRock New Energy Fund A2

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.