Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2

  • Japan
  • Små-/ mellomstore selskaper

Kurs

522,87 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

7,32%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0006061252

Løpende kostnad
1,85%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet plasserer i små og mellomstore japanske selskap innenfor ulike bransjer og med et godt langsiktig vekstpotensiale. Grundig analyse av aksjer og selskap benyttes for å skape en merverdi til forvaltningen. Valutasikring benyttes når det vurderes å være en fordel.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.