Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Global SmallCap Fund A2

  • Globale
  • Små selskaper

Kurs

865,97 NOK

Pr dato 21.06.2019

Siste 3 år

7,92%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0054578231

Løpende kostnad
1,89%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet forvaltes med sikte på langsiktig kapitalvekst basert på en portefølje av aksjer og aksjerelaterte instrumenter i mindre børsnoterte selskaper. Fondets midler investeres hovedsakelig i velutviklede markeder i Nord-Amerika, Europa og Stillehavsregionen, men fondet kan også investere i mindre velutviklede markeder ("emerging markets").Fondets referanseindeks er MSCI World Small Cap Index.

Spar i BlackRock Global SmallCap Fund A2

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.