Hopp til hovedinnholdet

BlackRock Emerging Markets Fund A2

  • Vekstmarkeder

Kurs

307,80 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

14,84%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0047713382

Løpende kostnad
1,86%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Det underliggende fondets målsetting er å maksimere totalavkastningen ved å investere minst 70% av dets totale midler i aksjer til selskaper som har sete i, eller utøver hoveddelen av deres økonomiske aktivitet i markeder som er under utvikling. En kan også investere i aksjer hos selskaper som har sete i eller utøver størsteparten av deres økonomiske aktivitet i utviklende markeder som har betydelig forretningsvirksomhet i vekstmarkeder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.