Hopp til hovedinnholdet

Amundi Funds Equity Japan Value

  • Japan
  • Store selskaper

Kurs

1 661,63 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

6,20%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0557866588

Løpende kostnad
1,75%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The fund's objective is to seek long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets in Japanese equities. The value stock picking approach aims to select companies presenting a divergence between their under-valued share prices and their improving firm values, in order to benefit from out performances resulting from a future correction of the stock prices evolution. The remaining part of the assets may be invested in the values and instruments described under "Introduction to the Equity Sub-Funds". The “Topix Tokyo SE” index represents the reference indicator of the Sub-Fund. The base currency of the Sub-Fund is Japanese Yen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.