Hopp til hovedinnholdet

Amundi Equity Europe Conservative

  • Europa
  • Store selskaper
  • Blanding

Kurs

1 581,21 NOK

Pr dato 13.06.2019

Siste 3 år

8,42%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0755949848

Løpende kostnad
1,75%*

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

The objective of the Sub-Fund is to outperform, over an investment horizon of 5 years, the MSCI Europe index (dividend reinvested) while trying to keep a level of volatility lower than the level of index, by investing at least two thirds of the assets in European equities represented within the MSCI Europe index. In order to achieve this objective, the Sub-Fund’s portfolio shall be built in two steps as follows. Firstly, the Investment Manager, seeks to build-up a portfolio with a limited volatility by using a quantitative optimization technique and by selecting the securities that are the least volatile and correlated within the MSCI Europe index.

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.