Hopp til hovedinnholdet

Allianz US Equity Fund AT

  • USA
  • Store selskaper
  • Blandet

Kurs

162,40 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

11,95%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0256863902

Løpende kostnad
1,76%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst 70 prosent av fondets aktiva direkte eller med derivater i aksjer og tilsvarende verdipapirer tilhørende selskaper som er registrert i USA og har en markedskapitalisering på minst 500 millioner USD. Vi skal også kunne investere i andre aksjer og tilsvarende verdipapirer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.