Hopp til hovedinnholdet

Allianz Global Metals and Mining A

  • Bransjefond
  • Naturressurser

Kurs

432,94 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

12,79%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 7 / 7

ISIN
LU0589944643

Løpende kostnad
1,84%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Long-term capital growth by investing in global equity markets with a focus on natural resources. Natural resources may comprise of nonferrous metals, iron and other ores, steel, coal, precious metals, diamonds or industrial salts and minerals.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.